Ако светът беше село от 100 души …

Ако светът можеше да се сведе до село от 100 жители то всички народи биха били представени там в следните пропорции:57 азиатци21 европейци14 американци (северна

Read More »
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Most Popular: